Till översikten
Nyheter

2 september 2010

HQ Bank fortsatt ansluten till SwedSec

Mot bakgrund av Finansinspektionens bedömning att HQ Bank anses ha de tillstånd som är nödvändiga för att kunna hantera avvecklingsprocessen samt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden har Swedsecs styrelse den 30 augusti 2010 beslutat att Swedsecs regler för licensiering får tolkas på så vis att HQ Banks anslutning till Swedsecs regler inte har förfallit.

Finansinspektionen meddelade den 28 augusti 2010 att den beslutat att återkalla HQ Bank ABs (HQ Bank) tillstånd att bl.a. bedriva värdepappersrörelse.

Av Finansinspektionens beslut framgår dock att HQ Bank får fortsätta att bedriva sådan tillståndspliktig verksamhet som behövs för att avvecklingen skall kunna ske under ordnade former och utan att kundernas intressen äventyras. Finansinspektionen anger särskilt i beslutet att det är viktigt att avvecklingen sker på ett sätt som mildrar effekterna för bankens kunder och marknaden i stort. Av beslutet framgår även att HQ Banks tillståndspliktiga verksamhet skall ha avvecklats senast den 1 mars 2011.

Av Finansinspektionens skrivelser daterade den 29 augusti 2010 ställda till Euroclear Sweden AB och NASDAQ OMX Stockholm AB framgår att beslutet, som anger att HQ Bank får fortsätta att bedriva tillståndspliktig verksamhet, innebär att HQ Bank får anses ha de tillstånd som är nödvändiga för att kunna hantera avvecklingsprocessen.

Mot bakgrund av Finansinspektionens bedömning att HQ Bank anses ha de tillstånd som är nödvändiga för att kunna hantera avvecklingsprocessen samt för att upprätthålla allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden har Swedsecs styrelse den 30 augusti 2010 beslutat att Swedsecs regler för licensiering får tolkas på så vis att HQ Banks anslutning till Swedsecs regler inte har förfallit.

För ytterligare information kontakta:

Katarina Lidén, vd
08-56 26 07 15
070-496 73 98
katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.