Till översikten
Nyheter

20 februari 2023

Se till att få koll på din ekonomi – gör en budget för hela året.

Swedbank och Sparbankernas privatekonom Arturo Arques har en fil mag i finansiell ekonomi från Stockholms universitet och en fil kand i pedagogik från lärarhögskolan i Stockholm. Arturo har varit verksam inom finansmarknaden i 35 år och började sin karriär som aktie- och optionsmäklare. Han har suttit i koncernledningen i två börsbolag med ansvar för Asset Management och Private Banking.

 

När ser vi en ljusning i ekonomin?
– Det första halvåret 2023 kommer inflationen att vara fortsatt hög, men under andra halvåret kommer vi sannolikt få se en allt lägre inflation. Vi ska dock inte räkna med att ekonomin börjar återhämta sig förrän under år 2024, säger Arturo Arques.

Hur mycket högre kan räntorna bli?
– Vi tror att den rörliga räntan kommer att stiga i takt med att Riksbanken höjer styrräntan och att den rörliga bolåneräntan toppar på cirka 4,25 vid halvårsskiftet i år, säger Arturo.

Hur bemöter rådgivarna kundernas oro? Hur kan bankerna hjälpa kunderna?
– Genom en god och ansvarsfull rådgivning som beaktar varje enskild kunds förutsättningar kan vi hjälpa kunderna att öka sina möjligheter att leva det liv de vill och förvekliga sina visioner med sitt företag, berättar han vidare.

Vilka frågor ställer kunderna i dagsläget?
– Vi får många frågor när det kommer till räntan, bolån och hur man ska placera sina pengar i dagens klimat. Vanliga frågor är: Vad kommer att hända med räntan? Ska jag binda räntan? Vilka regler gäller för amorteringsfrihet? Ska jag placera mer pengar på börsen?

Vad ska man tänka på i dessa tider? Vilka konkreta tips ger ni kunderna?
– Det viktigaste är att man ser till att få koll på sin ekonomi – gör en budget för hela året, säger Arturo.

– Det är bra att försöka att ordna sin ekonomi så att nödvändiga levnadskostnader inte tar mer än hälften av den disponibla inkomsten, övriga levnadskostnader 30 procent och resterande 20 procent till sparande. 20 procent i sparande låter mycket, men då inkluderar jag även PPM och tjänstepensionen. 2021 uppgick den genomsnittliga så kallade totala sparkvoten till 16,7 procent. Det finansiella sparandet, sparandet i finansiella instrument och sparkonton, uppgick till 4,7 procent 2021. Med denna fördelning mellan konsumtion och sparande minskar man sårbarheten och får lättare att ställa om sin ekonomi i händelse av till exempel arbetslöshet eller långvarig sjukdom, fortsätter han.

Hur ska kunderna tänka kring sina bolån? Vad är bäst just nu: fast eller rörlig ränta? Hur ska man tänka kring amortering?
– Har du mer än tre gånger din årsinkomst i lån eller en belåningsgrad över 70 procent bör du prioritera amortering om du kan. Det viktigast av allt är dock att först se till att du har en sparbuffert på minst två månadslöner, poängterar Arturo.

 

ArturoArques_1160x1160

Arturo Arques, Swedbank och Sparbankernas privatekonom

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.