Till översikten
Pressmeddelanden

7 maj 2024

Johanna Fager Wettergren utsedd till ny styrelseledamot i Swedsec

Vid årsstämman den 7 maj 2024 fattades beslut om ny styrelse i Swedsec Licensiering AB. Med undantag för Rikard Josefson som avböjt omval omvaldes samtliga ledamöter. I samband med detta valdes också Johanna Fager Wettergren till ny styrelseledamot.

Swedsec Licensiering höll den 7 maj 2024 årsstämma där beslut fattades om inval av Johanna Fager Wettergren, hållbarhetschef på Swedbank, som ny ledamot och omval av ordförande Urban Funered. Kerstin Hermansson valdes till vice ordförande vid efterföljande konstituerande styrelsemöte.

Johanna Fager Wettergren har över 25 års erfarenhet från finansbranschen genom en rad olika roller på myndigheter och hos privata aktörer. Hon har tidigare arbetat som hållbarhetschef på Finansinspektionen och på Riksgälden som avdelningschef för finansiell stabilitet och konsumentskydd. På Riksbanken har Johanna haft ett flertal olika ledande roller med fokus på finansiella marknader och finansiell stabilitet. Dessutom har Johanna arbetat som analytiker på Nordea och som ekonomijournalist på Finanstidningen.

– Jag är glad över förtroendet att ingå i Swedsecs styrelse och ser mycket fram mot uppdraget. Att de som arbetar i finansbranschen har en hög kompetens, lever upp till regelverken och styrs av en god etisk kompass är avgörande för ett starkt förtroende och ett högt skydd för konsumenter. Mot den bakgrunden har Swedsec en nyckelfunktion på den svenska finansmarknaden, säger Johanna Fager Wettergren.

– Det känns otroligt roligt att få välkomna Johanna Fager Wettergren till Swedsecs styrelse. Johanna blir med sin gedigna och breda bakgrund inom hållbarhet och finansbranschen ett värdefullt komplement till styrelsen, i synnerhet eftersom hållbarhet kommer att vara ett viktigt fokusområde för Swedsec framöver, säger Urban Funered, Swedsecs ordförande.

Swedsecs VD Agneta Oscarsson kommenterar:

– Johanna Fager Wettergrens expertis inom hållbarhet och förståelse för branschen i stort kommer mycket lägligt för Swedsec då vi kommer att accelerera vårt hållbarhetsarbete de kommande åren.

Från och med den 7 maj består Swedsecs styrelse av:

Urban Funered, ordförande
Kerstin Hermansson, vice ordförande
Mika Burman Götz
Åsa Eriksson Hedensiö
Jenny Hellberg
Gustav Sjöberg
Johanna Fager Wettergren

Vid frågor och för ytterligare information, kontakta:

Urban Funered , styrelseordförande, Swedsec
08-56 26 70 01

Agneta Oscarsson, VD, Swedsec
08-56 26 07 15
agneta@swedsec.se

Om Swedsec
Swedsecs licensieringar är sedan många år en hörnsten i arbetet med att stärka kompetensen och kundskyddet i finansbranschen. En licensiering från oss är yrkesanpassad för anställda i branschen och baseras på tester och på ett disciplinärt förfarande vid regelöverträdelser. Vi är kvalitetsstämpeln för höga kunskaper, regelefterlevnad och god etik i en bransch där allmänhetens förtroende är en nyckel för långsiktig hållbarhet. Knappt 300 företag är anslutna till Swedsec och ca 24 500 av deras anställda är Swedsec-licensierade. För mer information besök swedsec.se.

 

Johanna_kvadrat

Johanna Fager Wettergren

 

UF_540x540px

Vid frågor, kontakta Urban Funered

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.