Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

9 september 2010

Kapitalförvaltare blir av med SwedSec-licens

Den SwedSec-licensierade kapitalförvaltaren hade lånat pengar av en kund hos det företag där han var anställd. Dessutom hade han lämnat oriktiga uppgifter i sina kostnadsräkningar för representation vid ett flertal tillfällen. Hans SwedSec-licens har återkallats.

Licenshavaren hade lånat 100 000 kr från en tidigare kund till företaget och vid upprepade tillfällen lämnat osanna uppgifter om detta på direkta frågor från företagets risk management-avdelning.

Företaget har dessutom funnit att licenshavaren vid ett flertal tillfällen oriktigt begärt ersättning för representation där personer han angivit aldrig deltagit.

Disciplinnämnden anser att agerandet – att låna pengar av en kund – bryter mot företagets interna riktlinjer eftersom det utgör en potentiell intressekonflikt som negativt kan komma att påverka förtroendet för företaget. Vidare står licenshavarens osanna uppgifter om lånet till företagets risk management-avdelning i uppenbar strid med riktlinjerna. Vad avser licenshavarens oriktiga uppgifter i sina kostnadsräkningar anser nämnden att detta innebär ett allvarligt åsidosättande av vad som ålegat honom i tjänsten.

Sammantaget anser disciplinnämnden att en återkallelse av licensen är ofrånkomlig.

Med hänsyn till licenshavarens långa tjänstgöring utan anmärkning och till de angivna personliga skälen av tillfällig art görs återkallelsen tidsbegränsad till slutet av året.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.