Till översikten

Kunskapskrav för ÅKU 2012 i engelsk översättning

För att underlätta för anslutna företag som har licenshavare som inte är svenskspråkiga har SwedSec översatt kunskapskraven för årlig kunskapsuppdatering (ÅKU) 2012.

Tanken är att de kan vara ett stöd vid framtagande av utbildning för kunskapsuppdateringen 2012 för berörd personal.

Tänk på att Kunskapsuppdateringen måste innehålla kontrollfrågor.

Kunskapskraven för ÅKU