Till översikten

Kunskapskrav för licensiering 2010

SwedSecs prövningsnämnd har fattat beslut om kunskapskraven för licensiering 2010.

Se Kunskapskrav för licensiering 2010-01-01. Ändringarna är markerade med rött.