Till översikten

Kunskapskrav för licensieringstestet 2012

SwedSecs Prövningsnämnd har fattat beslut om kunskapskrav för licensieringstestet 2012.

Läs mer här.