Till översikten

Kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare uppdaterade

Nu är kunskapskraven för licensieringstest för rådgivare uppdaterade inför 2014.

Läs mer här.