Till översikten
Nyheter

1 september 2004

Licens återkallades för chef som gjort affärer i institutets namn utan att ta ställning till om detta skedde för kunds eller institutets räkning

Disciplinnämnden återkallade en f.d. i ett institut anställd licensinnehavares, i chefsställning, licens då han gjort affärer i institutets namn utan att på förhand ta ställning till om detta skedde för viss kunds eller institutets räkning.

I händelse av vinst fördes delar av den över till kundens konto; vid förlust togs förlusten av institutet. Licensinnehavaren förklarade handlandet med att han sökt kompensera kunden för att han tidigare missat att i rätt tid utföra en order. Enligt disciplinnämnden strider licensinnehavarens handlande mot grundläggande principer för värdepappershandel som finns beskrivna i bland annat sundhetsparagrafen i lagen om värdepappersrörelse. Vidare konstaterades att licensinnehavaren medverkat till denna förmögenhetsöverföring utan stöd hos styrelseordföranden eller bolagets compliance-funktion.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.