Till översikten
Nyheter

18 september 2002

Licens återkallades tillfälligt efter regelbrott avseende kundhandel

En licensinnehavare med chefsansvar underlät att förvissa sig om att kontorets bandspelare för inspelning av kundsamtal fungerade.

Vidare tillämpade licensinnehavaren ett arbetssätt, som nämnden ansåg stod i strid med bankens policydokument för utförande av kundorder, vilket bedömdes som särskilt olyckligt med hänsyn till att inspelningsutrustningen och därmed verifieringen av kundernas uppdrag tidvis inte fungerade.

Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att licensen borde återkallas men att det fanns skäl att göra den tillfällig.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.