Till översikten
Nyheter

28 februari 2005

Licens skulle ha återkallats, om den ej förfallit, för innehavare som genomfört handel utan uppdrag

Institutet hade i detta fall anmält att Licensinnehavaren hade handlat diskretionärt utan att det fanns något sådant avtal för egen/ närståendes (sambos mormor) räkning och att han därigenom också brutit mot regeln om förbud mot korttidshandel. Vidare hade han exponerat institutet för risker genom att köpa in aktier till institutets handelslager och väntat med att boka upp affärerna på den anhöriges depå till dess att affärsresultatet förelegat.

Nämnden fann klarlagt att den diskretionära form av förvaltning av mormoderns kapital som Licensinnehavaren tillämpat stod i strid med institutets regler. Det förhållande att Licensinnehavaren inte sörjt för att något skriftligt avtal upprättats och att han i åtskilliga hänseenden agerat på ett sätt som försvårat efterkontroll medförde, enligt nämnden, att omständigheterna var särskilt graverande. Även om man tog hänsyn till att det i viss utsträckning förekommit att medel från mormoderns konto direkt förts över till Licensinnehavarens sambo, fann nämnden att förvaltningen måste anses skett för mormoderns räkning. Brott mot institutets regler om närstående affärer förelåg därför inte. Vid en samlad bedömning uttalade nämnden att, om licensen ej förfallit, skulle den ha återkallats men att återkallelsen skulle ha gjorts tillfällig till den 1 oktober 2005.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.