Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

23 september 2007

Licensen för en förvaltare och rådgivare återkallas tillfälligt

Swedsecs disciplinnämnd har återkallat licensen för en befattningshavare som arbetat som förvaltare och rådgivare i ett till Swedsec anslutet företag. Återkallelsen var tillfällig och avsåg tiden den 1 oktober 2007 till den 31 mars 2008.

Disciplinnämnden fann klarlagt att licenshavaren inför tre årsskiften utfärdat uppgifter om två kunddepåer som visat påtagligt högre värden än det verkliga och som därmed varit ägnade att missleda kunderna.

Disciplinnämnden ansåg att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten och att det inträffade gav anledning till stark tvekan om han lämplighet att inneha licens. Mot detta ställdes att licenshavaren numera sedan över ett år arbetar med licenspliktig verksamhet hos en ny arbetsgivare utan att det såvitt framkommit kunnat riktas någon anmärkning mot hans sätt att där sköta sitt arbete. Bl.a. därför fann disciplinnämnden skäl att göra återkallelsen tillfällig.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.