Till översikten
Nyheter

24 januari 2007

Licenshavare förlorar licens efter att ej ha anmält bisyssla och överfört medel från dödsbon till sig själv

Licenshavaren har haft bisyssla som boutredningsman i skilda dödsbon och – i strid med bankens interna regelverk – underlåtit att anmäla detta till sin arbetsgivare. Vidare har hon regelstridigt överfört medel till sig själv från flera dödsbon. Nämnden fann inte styrkt att hon avsiktligen tillgodogjort sig andra medel än sådana som hon ansåg sig berättigad till men fann ändå att det inträffande föranledde återkallelse av licensen.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.