Till översikten
Nyheter

28 mars 2007

Licenshavare tilldelas erinran för att inte ha rapporterat misstanke om insiderinformation

Swedsecs disciplinnämnd har tilldelat en licenshavare en erinran för att denne agerat i strid mot gällande instruktion om ”Rapporteringsskyldighet av transaktioner som kan antas utgöra eller ha samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan.” Licenshavaren har inte vid misstanke om tillgång till insiderinformation ställt kontrollfrågor eller kontaktat vare sig sin närmaste chef eller sin enhets compliancefunktion, vilket föreskrivs i instruktionen.

Disciplinnämnden konstaterade att ett institut skall rapportera till Finansinspektionen om det kan antas att en transaktion utgör eller haft samband med insiderbrott eller otillbörlig marknadspåverkan. För att kunna följa denna regel är Institutet uppenbarligen i sin tur beroende av information från berörda mäklare eller annan personal inom institutet.

Med hänsyn till vikten av att bestämmelserna i instruktionen iakttas ansåg nämnden att licenshavaren inte kunde undgå disciplinpåföljd. Med beaktande av tillämpningssvårigheter och att regleringen är ny stannade dock nämnden vid en erinran.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.