Till översikten

Licenshavare tilldelas sanktion av SwedSecs disciplinnämnd

Licenshavaren, som arbetar i ett fondbolag, har brutit mot bolagets interna regler om att anställda inte får handla med moderbolagets aktier under vissa perioder.

Licenshavaren upptäckte själv misstaget och informerade omedelbart bolagets compliance officer. Den interna regeln var relativt nyinförd.

Disciplinnämnden har mot bakgrund av ovan nämnda omständigheter låtit påföljden stanna vid en erinran.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec Licensiering AB, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se