Till översikten

Licenshavare varnas för att ha brutit mot olika regler

SwedSecs disciplinnämnd tilldelade licenshavaren, som arbetat som aktiemäklare och rådgivare i en till SwedSec ansluten bank, varning för det att han satt sig över SwedSecs regelverk och bankens interna regler.

Disciplinnämnden ansåg att licenshavaren allvarligt åsidosatt vad som ålegat honom i tjänsten. Hans licens skulle därför kunna återkallas. Med beaktande bl.a. av att licenshavaren under flera månader varit avstängd från tjänstgöring, fann nämnden en sådan åtgärd alltför ingripande och bestämde i stället påföljden till varning.

Anonymiserat beslut