Till översikten

Licensieringstest för rådgivare nu bokningsbart i onlinetjänsten

Licensieringstest för rådgivare är nu bokningsbart i onlinetjänsten. Första testtillfället är den 14 januari 2013 i Stockholm, Göteborg och Malmö. Därefter är rådgivartestet möjligt att boka vid samtliga testtillfällen. För att boka detta licensieringstest loggar du in i onlinetjänsten, väljer Boka test och testtyp Licensieringstest för rådgivare.

Notera att det nuvarande licensieringstestet är namnändrat till licensieringstest för värdepappersmarknaden.

Läs mer om testerna här.