Till översikten

Licensinnehavare förlorar licens p.g.a. av flera regelbrott

En licensinnehavare gjorde vid ett flertal tillfällen otillåtna affärer – däribland ett stort antal korttidsaffärer – för egen räkning, varvid han efter överenskommelse med kund utförde transaktionerna i kundens namn och över kundens depå i banken.

Disciplinnämnden bedömde förseelserna som så allvarliga att annan påföljd än återkallelse av licensen inte var möjlig och återkallade därför licensen.

Anonymiserat beslut