Till översikten
Nyheter

13 oktober 2002

Licens återkallades tillfälligt efter otillåten blankningsaffär och handel för nära anhörigs räkning

En licensinnehavare utförde i strid med bankens etikpolicy affärer för sin fars räkning. Med hänsyn till omständigheterna bedömdes förseelsen som mindre allvarlig. Vidare genomförde han en otillåten blankningsaffär för faderns räkning, något som förutsatte forcering av bankens system. Nämnden bedömde denna förseelse som allvarlig.

Mot bakgrund av de oklara ansvarsförhållanden som rådde i fråga om chefskapet för licensinnehavaren, bedömde nämnden det inte som någon allvarligare förseelse att licensinnehavaren rapporterat det inträffade på ett oriktigt sätt.

Vid en samlad bedömning fann disciplinnämnden att licensen skulle återkallas men att det fanns skäl att göra återkallelsen tillfällig.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.