Till översikten

Licensinnehavare som har överskridit sina befogenheter i ett kreditärende och för att dölja detta förfalskat sin chefs namnteckning

Disciplinnämnden återkallade licensen med hänsyn till den aktuella gärningen där det kunde antas att Licensinnehavaren inte kommer att respektera det regelverk han har att följa.