Till översikten
Nyheter

24 februari 2003

Licensinnehavare tilldelades erinran efter medverkan till kunds skatteplaneringsaffärer

En licensinnehavare medverkade till att en av hans kunder sålde aktier från en depå i licensinnehavarens bank till ett kapitalförsäkringskonto i annat institut och senare återköpte aktierna till depån till ett högre pris. Åtgärden syftade till att nå skattefördelar för kunden.

En för nämnden väsentlig fråga var om licensinnehavaren, när han medverkade till återköpet, förstod att det var kunden som själv hade åstadkommit de avvikande betalkurser, som dessförinnan etablerats samma dag. Nämnden fann för sin del inte detta styrkt med tillräcklig grad av säkerhet.

Licensinnehavaren skulle vid osäkerhet om tillämpningen av bankens etiska regelverk kontakta närmaste chef för att få råd. Genom att underlåta detta, bröt licensinnehavaren mot bankens interna regelverk. Med hänsyn till att överträdelsen inte visats vara uppsåtlig konstaterade nämnden att det inte fanns förutsättningar för att återkalla licensen eller meddela varning. Nämnden tilldelade emellertid licensinnehavaren erinran.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.