Till översikten

Licensinnehavare varnas efter att ha genomfört affärer för egen räkning med en kund som bulvan

I detta ärende stannade påföljden från SwedSecs disciplinnämnd vid varning. Licensinnehavaren med en kund som bulvan hade genomfört ett stort antal värdepappersaffärer för egen räkning i strid med Svenska Fondhandlareföreningens regler och det egna institutets interna regelverk.

Licensinnehavaren hade också för kunds räkning medverkat i återköp av egna aktier på ett sätt som stod i strid med de regler för sådana affärer som gäller enligt Näringslivets Börskommittés rekommendationer.

Anonymiserat beslut