Till översikten
Nyheter

28 februari 2005

Licensinnehavare varnas för regelbrott om courtageuttag och underlåtit att vidarerapportera kundklagomål

I detta ärende hade institutet anmält att licensinnehavaren brutit mot en särskild instruktion rörande ett avtal om diskretionär förvaltning för kunds räkning. Vidare påstods att han sänkt courtageuttaget under den nivå som angetts i kundavtalet, att han genomfört affärer genom annat institut och att han ej till överordnad rapporterat kundklagomål enligt institutets regler.

Nämnden ansåg att en särskild instruktion utan anknytning till sedvänja eller branschpraxis ej kunde leda till disciplinpåföljd. Däremot ansåg nämnden att licensinnehavaren – utan tillstånd av överordnad – satt sig över det interna regelverket, dels genom att sänka courtageuttaget och dels genom att förlägga affärer till annat institut. Detsamma gällde underlåtenheten att vidarerapportera kundklagomålen.

Vid bestämmande av påföljden tog nämnden hänsyn till att institutets rutiner för den aktuella typen av förvaltning inte var fullt utvecklade och att licensinnehavarens agerande därför inte skäligen borde föranleda återkallelse utan stanna vid varning.

Anonymiserat beslut

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.