Till översikten
Nyheter

11 mars 2014

”Mindre vilda västern i dag”

– Vi verkar för förtroendet för värdepappersmarknaden. Det är bra för konsumenten och bra för företagen, säger Swedsecs VD Katarina Lidén i en intervju i Civilekonomernas medlemstidning Civilekonomen.

katarina_liden_250x227.jpgArtikeln sammanfattar Swedsecs relativt korta men framgångsrika verksamhetshistoria.

– Från starten var målet att komma upp i 5 000 licenstagare. Men det har vi vida överskridit, säger Katarina Lidén, som är VD för Swedsec sedan 2009.

I dag har antalet anställda på värdepappersmarknaden som har en aktiv SwedSec-licens ökat till drygt 23 000, bl.a. tack vare en kraftig ökning under 2013 då licenskravet bland anslutna företag vidgades till att omfatta alla anställda som sysslar med finansiell rådgivning. Tidigare inkluderades enbart de som arbetade med så kallad kvalificerad rådgivning.

Införandet av yrkesanpassade licensieringstester tas också upp i artikeln. I januari 2013 lanserades licensieringstest för rådgivare. I januari 2014 introducerades licensieringstest för specialister och i juni 2014 lanseras licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner.

– Tidigare upplevde en del testtagare att licensieringstestet hade för lite relevans i deras vardag. Med de nya yrkesanpassade licensieringstesterna blir licensieingstesterna mer djupgående och mer relevanta, berättar Katarina Lidén.

Ökningen av antalet licensierade väntas leda till att antalet anmälningar om misstänkta regelöverträdelser kommer att öka. Innan en anmälan eventuellt blir ett ärende för disciplinnämnden granskas det först av ett disciplinutskott. Samtidigt har antalet återkallelser av licenser minskat en del jämfört med Swedsecs första verksamhetsår.

– De första åren i Swedsecs historia förekom ganska många återkallelser. Jag tror att branschen har gjort en uppryckning genom att kontroller görs i en annan omfattning i dag. Disciplinnämndens beslut om återkallelser av licenser har säkert också haft en preventiv verkan. Det är mindre vilda västern i dag, säger Katarina Lidén, som dessutom ser fortsatta tillväxtmöjligheter för SwedSec.

Du kan läsa hela artikeln här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.