Till översikten
Nyheter

15 november 2022

”Mötet mellan rådgivare och kund är helt avgörande.”

Isak Wirén är utbildad jurist på Lunds universitet och har 12 års bakgrund inom finansbranschen i Norden. Han har arbetat som Compliance Officer inom kapitalförvaltning i Norge, som regulatorisk expert i Danmark vid framtagandet av MiFID II och jobbar nu som Senior Legal Counsel med värdepappersrättsliga frågor på Nordea bank i Stockholm.

 

Vad lockade dig med uppdraget i Swedsecs prövningsnämnd?
− Att få vara delaktig i utformandet av relevanta kunskapskrav som bidrar till att upprätthålla en hög kunskapsnivå för de yrkesgrupper som är underlagda licenskrav.

Vad är mest spännande med ditt Swedsec uppdrag?
− Det mest spännande tänker jag kommer att vara utbytet mellan nämndens deltagare. Alla i nämnden har sina specialistområden och det borgar för hög kvalitet och möjlighet att lära av varandra.

Varför tycker du att Swedsec är viktigt ur ett kundskyddsperspektiv?
− Till vardags jobbar jag med regulatoriska frågor runt investeringsrådgivning, portföljförvaltning och värdepappershandel. Det är ett nischat område som innehåller en hel del principbaserade regler och tolkningsfrågor som investeringsrådgivare, men även många andra, behöver gedigen kunskap om för att kunna utföra sitt arbete på ett fullgott sätt. Swedsec har i den kontexten en mycket viktig roll i att se till att kunskapskrav och tester är utformade på ett sätt som gör reglerna förståeliga och möjliga att förhålla sig till i praktiken. Ganska mycket av kundskyddsaspekter kan byggas in i centrala processer, men mötet mellan rådgivare och kund är helt avgörande.

Vad tycker du är viktigt för att upprätthålla förtroendet för finansbranschen?
− Utan förtroende för finansmarknaden och dess företrädare i branschen försvinner incitamentet och viljan att delta. Ett bristande förtroende för finansbranschen skulle därmed vara förödande för både företags och privatpersoners ekonomi eftersom investeringar och sparande skulle utebli och i förlängningen få påverkningar på samhället i stort.

Läs mer om prövningsnämnden här.

Isak

Isak Wirén, ledamot prövningsnämnden

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.