Till översikten

Nord Fondkommissions anslutning till SwedSec upphör med omedelbar verkan

Med anledning av att Finansinspektionen den 13 oktober 2021 dragit in samtliga tillstånd för Nord Fondkommission AB (bolaget) beslutade SwedSec om att bolagets anslutning till SwedSec ska upphöra omedelbart, vilket också medför att alla licenshavare kopplade till bolaget får sin licens vilandeförklarad.