Till översikten
Nyheter

4 april 2014

Nu går det att boka licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner

Från och med april 2014 är det möjligt att boka licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner i Swedsecs onlinetjänst. Första testtillfället är den 9 juni 2014.

Det pågår ett arbete med att införa en ny struktur för Swedsecs licensiering. Förändringen innebär att Swedsec går från att tillhandahålla ett licensieringstest till tre olika yrkesanpassade tester. I januari 2013 infördes licensieringstest för rådgivare, i januari 2014 introducerades licensieringstest för specialister och i juni 2014 lanseras alltså licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner.

Målgruppen för licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner är personer som arbetar med olika lednings- och kontrollfunktioner inom värdepappersmarknaden, exempelvis verkställande direktörer och compliance officers. Närmare information om vilka som omfattas av kategorin ledning och kontrollfunktioner återfinns i 3 kap. 1 § i Swedsecs regelverk.

Det första testtillfället är den 9 juni i Umeå och den 10 juni 2014 i Jönköping, Göteborg, Malmö och Stockholm samt den 18 juni i Sundsvall. Därefter är licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner möjligt att boka vid samtliga testtillfällen och orter.

Diagnostiskt test för ledning och kontrollfunktioner planeras att introduceras under sommaren 2014.

Läs mer om licensieringstest för ledning och kontrollfunktioner här.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.