Till översikten
Nyheter

2 april 2019

Nu går det att boka licensieringstest och diagnostiskt test för informationsgivare

Från den 2 april går det att boka licensieringstest och diagnostiskt test för informationsgivare. Första testtillfället för licensieringstestet är den 9 april.

Licensieringstest för informationsgivare bokas i Swedsecs onlinetjänst och genomförs i testlokal på samma sätt som Swedsecs andra licensieringstester.

Licensieringstest för informationsgivare riktar sig till personer som arbetar med informationsgivning till kunder, t.ex. personal inom kassa/kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker etc. Kunskapskraven omfattar endast informationsgivning – inte rådgivning.

Licensieringstestet består av 60 ordinarie uppgifter och fem (5) s.k. utprövningsuppgifter fördelade över följande områden:

  1. Produkter och hantering av kundens affärer
  2. Ekonomi
  3. Etik och regelverk

För att bli godkänd ska testtagaren ha minst 70 procent rätt totalt.

På basis av detta licensieringstest kan licens erhållas men Swedsec har inget krav på licens för informationsgivare. Med informationsgivare avses personer som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning.

Swedsecs diagnostiska test inför licensieringstest för informationsgivare bygger på samma kunskapskrav som licensieringstestet. Diagnostiska testet kan nu beställas/bokas och genomföras via Swedsecs onlinetjänst.

Läs mer om licensieringstest för informationsgivare här

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.