Till översikten
Nyheter

14 december 2009

Ny avgiftsstruktur införs från 1 januari 2010

Sedan Swedsec startade den 1 januari 2001 har avgifterna för att vara ansluten till Swedsec varit oförändrade. Det har kostat 25 000 kr att ansluta sig och därefter 1000 kr per år per aktiv licenshavare.

I syfte att de avgifter som Swedsecs anslutna företag betalar bättre skall möta de verksamhetsmässiga kostnaderna har Swedsecs styrelse beslutat om vissa förändringar i Swedsecs avgiftsstruktur med effekt per 1 januari 2010.

Anslutningsavgiften byts mot en årlig avgift

En årlig avgift om 10 000 kr per anslutet företag införs. Anledningen är att det medför kostnader inte bara vid en anslutning av ett företag utan också löpande för kommunikation, administration med mera. Dessa kostnader uppstår per företag oavsett storlek. Den nya strukturen innebär därför att anslutningsavgiften om 25 000 kr byts ut mot en årlig fast avgift om 10 000 kr per företag.

För att inte nyligen anslutna företag (under 2007, 2008 och 2009) skall betala ”två gånger” införs en ”fee holiday” under tre år avseende den årliga avgiften. De företag som anslöt sig under 2007 börjar betala den årliga fasta avgiften per 2011, de som anslöt sig under 2008 börjar betala per 2012 och de som anslöt sig under 2009 börjar betala per 2013.

Mängdrabatt införs vid stort antal licensierade

I och med att marginalkostnaden per ny licenshavare för Swedsec är låg så subventionerar de större företagen med många licenshavare de små företagen genom att betala totalt sett högre avgifter. Denna struktur bedöms vara nödvändig och skall bibehållas för att säkerställa en bred anslutning till SwedSec, vilket ligger i värdepappersmarknadens gemensamma intresse. Kostnaden för mindre företag skulle annars riskera att bli för hög. Samtidigt är det rimligt med någon typ av fallande avgift per licenshavare när företagen har ett stort antal licenshavare.

Mängdrabatten är också motiverad för att skapa ett incitament hos företag att licensiera fler av sina anställda.

Hittills har det årliga licensavgiften varit 1000 kr per licenshavare oavsett hur många licenshavare ett anslutet företag har. Från 1 januari 2010 införs en rabatt för fler licenshavare per företag enligt följande trappa:

Antal licenshavare Licensavgift per licens-havare/år
1-100 1 000 kr
101-500 900 kr
501-1500 800 kr
1501-2500 700 kr
>2500 600 kr

 

Trappas skall tolkas så att de anslutna företagen betalar 1000 kr för de 100 första licenshavarna. För den 101:a till och med den 500:e licenshavaren betalas 900 kr. För den 501:a till och med den 1500:e betalas 800 kr osv.

Ikraftträdande

Den nya avgiftsstrukturen börjar gälla den 1 januari 2010.

Fakturering

Fakturering av årsavgift och licensavgift för antalet aktiva licenshavare per institut sker under januari 2010.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.