Till översikten

Nya kunskapskrav för SwedSecs licensieringstest 2011

SwedSecs prövningsnämnd har fattat beslut om kunskapskrav för SwedSecs licensieringstest som träder ikraft den 1 januari 2011.

De huvudsakliga ändringarna i Kunskapskraven rör delområde 2, Handel och administration samt deloråde 4, Etik och sundhetsregler.

För att ta del av kunskapskraven i sin helhet, klicka här.