Till översikten

Nyheter i SwedSecs Regler för Licensiering från den 1 januari 2011

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs Regler för Licensiering (SwedSecs Regelverk).

För att ta del av SwedSecs regelverk i sin helhet samt nyheterna i regelverket, klicka här.