Till översikten

Nyhetsbrev 1 – 2021

Brev

Uppdaterade kunskapskrav, pandemins påverkan, ny sökfunktion för disciplinbeslut, uppdaterad vägledning för anmälan av regelöverträdelser och fortsatt ökat antal disciplinärenden. Om detta och mer kan du läsa i nyhetsbrevet.

Trevlig läsning!

Här finns nyhetsbrevet.

Du kan prenumerera på SwedSecs nyheter via sidfoten nedan.