Till översikten
Nyheter

4 januari 2024

Nytt i Swedsecs regelverk 2024

Ändringarna avser huvudsakligen förtydligande gällande årlig kunskapsuppdatering, ÅKU, för personer som gjort flera licensieringstester och förtydligande gällande behörighet att inge disciplinanmälan. Vidare tas de s.k. licensbevisen bort.

Förtydligande gällande ÅKU för personer som gjort flera licensieringstester

Licenshavare har gjort flera licensieringstest ska göra den eller de ÅKU som motsvarar kunskapskraven för de licensieringstester som ligger till grund för licensen och licenshavarens aktuella befattning och arbetsuppgifter. Förtydligandet enligt ovan införs genom en ny kommentar till 5 kap. 2 §.

Förtydligande gällande behörighet att inge disciplinanmälan

När det gäller behörighet att ge in en anmälan om regelöverträdelser införs ett tillägg i 8 kap. 10 § samt ett förtydligande i kommentaren till 8 kap. 8 § om att en kontaktperson alltid anses vara behörig att inge en disciplinanmälan till Swedsec för det anslutna företagets räkning.

Borttagande av licensbevis

Swedsec har erbjudit licenshavare möjlighet att beställa licensbevis i form av ett plastkort. Dessa beställs i mycket begränsad omfattning och det har funnits problem i hanteringen av plastkorten. Licensbevisen tas helt bort och bestämmelserna om licensbevis i 8 kap. 11–12 §§, 9 kap. 5 § och 14 kap. 5–6 §§ i regelverket stryks. En ny övergångsregel införs som ålägger licenshavare som innehar ett licensbevis att självmant lämna in licensbeviset till det anslutna företaget för förstörelse alternativt själv förstöra detta. Samma övergångsregler ålägger även anslutna företag som samlat in licensbevis att förstöra dessa.

 

Övriga ändringar är av redaktionell karaktär.

Nedan finns ett missiv som utförligt redogör för ovan ändringar samt regelverket med ändringsmarkeringar.

 

Missiv till ändringar i Swedsecs regelverk 2024

Swedsecs regelverk 1 jan 2024 – med markerade ändringar

Swedsec’s Rules and Regulations with comentaries

 

Swedsecs regelverk

Cecilia

Frågor? Kontakta Cecilia Blomqvist,  Senior jurist

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.