Till översikten
Nyheter

7 februari 2019

Nytt licensieringstest för informationsgivare

Swedsec planerar att lansera ett licensieringstest för informationsgivare under andra kvartalet 2019. På basis av detta licensieringstest kan licens erhållas men Swedsec har inget krav på licens för informationsgivare. Med informationsgivare avses personer som ger information om finansiella instrument, investeringstjänster eller sidotjänster utan att ge investeringsrådgivning.

För dem som arbetar med investeringsrådgivning har Swedsec ett yrkesanpassat licensieringstest och många av informationsgivarna har redan SwedSec-licens, eftersom de ingår i den krets som enligt Swedsecs regelverk ägnar sig åt licenspliktig verksamhet, till exempel portföljförvaltare, analytiker och mäklare. Andra, såsom personal inom kassa/kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker och vissa företagsrådgivare som inte arbetar med rådgivning, kanske inte har SwedSec-licens. Dessa informationsgivare kan genomföra något av Swedsecs befintliga tester och bli licenshavare, dock kan dessa tester uppfattas som alltför omfattande då kunskapskraven är både bredare och djupare än kunskapskraven i Finansinspektionens föreskrifter. Därför har det uttryckts önskemål om att Swedsec ska tillhandahålla ett särskilt licensieringstest för informationsgivare baserat på Finansinspektionens kunskapskrav.

Observera att även om Swedsec inte har krav på licens för denna målgrupp så omfattas de av Finansinspektionens krav på kunskapstest.

Kunskapskraven för det nya licensieringstestet kommer endast att omfatta informationsgivning – inte rådgivning. Testet ska bestå av följande områden:

  • Produkter och hantering av kundens affärer
  • Ekonomi
  • Etik och regelverk

Testet bokas i Swedsecs onlinetjänst och genomförs i testlokal på samma sätt som Swedsecs andra licensieringstester. Testet kommer dock att vara mindre omfattande än testet för rådgivare.

Ett diagnostiskt test kommer att tillhandahållas en tid före lanseringen av licensieringstestet.

Läs mer om licensieringstest för informationsgivare här

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.