Till översikten

Nytt regelverk från den 1 januari 2012

SwedSecs styrelse har beslutat om ändringar i SwedSecs regelverk.

För att ta del av regelverket i sin helhet samt nyheterna i regelverket, klicka här.