Till översikten
Pressmeddelanden

10 februari 2022

Petter Asp ny ordförande i Swedsecs disciplinnämnd

Swedsecs styrelse har vid ordinarie styrelsemöte den 10 februari 2022 utsett Petter Asp till ny ordförande för Swedsecs disciplinnämnd. Petter Asp är justitieråd i Högsta domstolen och har varit vice ordförande i Swedsecs disciplinnämnd sedan 2017. Petter Asp tar över ordförandeskapet efter Ann-Christine Lindeblad som i början av februari begärde att bli entledigad från ordförandeskapet. Vi vill tacka Ann-Christine för hennes goda arbete under 4,5 år som ordförande för Swedsecs disciplinnämnd.

– Självregleringen är av stor betydelse för att upprätthålla ett högt förtroende för finansmarknaden. Jag ser fram emot att i rollen som ordförande leda disciplinnämndens arbete. Vårt uppdrag är att på ett rättssäkert och effektivt sätt bedöma de ärenden som vi får på vårt bord, säger Petter Asp.

– Jag är väldigt glad att Petter har tackat ja till att bli ordförande. Med sin gedigna kompetens och erfarenhet kommer han säkerställa att arbetet i nämnden även fortsatt är rättssäkert. Nämndens arbete är en viktig pusselbit för kundskyddet på finansmarknaden, säger Urban Funered, ordförande för Swedsecs styrelse.

Kristina Ståhl, justitieråd i Högsta förvaltningsdomstolen, tar över som vice ordförande. Övriga ledamöter av Swedsecs disciplinnämnd är: Mats Beckman, Ragnar Boman, Jack Junel, Carl-Johan Högbom, Jan Persson och Kajsa Lindståhl.

Swedsec stärker kompetensen och kundskyddet i finansbranschen genom att tillhandahålla ett licensieringssystem för anställda i branschen. För att bli licensierad måste en licenshavare ha klarat av ett av Swedsecs fem tester, uppdatera sina kunskaper årligen samt underkasta sig ett disciplinärt förfarande vid regelbrott. Swedsecs disciplinnämnd prövar om licenshavaren är fortsatt lämplig att ha licens efter ett regelbrott. Disciplinnämnden fyller därför en viktig roll för kundskyddet.

Pressbild: Petter Asp (källa: Högsta domstolen)

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

Läs mer om det disciplinära förfarandet

Prenumerera på våra utskick via sidfoten.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.