Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

14 april 2011

Rådgivare tilldelas varning av Swedsecs disciplinnämnd

Den SwedSec-licensierade rådgivaren har vid fyra tillfällen brutit mot enmånadsregeln avseende egna värdepappersaffärer.

Det företag där rådgivaren var anställd har en instruktion för egna och närståendes värdepappersaffärer. Av instruktionen framgår att anställda som omfattas av anmälningsplikt inte får sälja finansiella instrument med vinst om de innehafts under kortare tid än en månad (enmånadsregeln). Dessa regler grundar sig i allt väsentligt på Svenska Fondhandlareföreningens motsvarande branschgemensamma regler.

Företaget fann vid kontroller att rådgivaren vid nio tillfällen åsidosatt enmånadsregeln. Fem av de aktuella försäljningarna har dock skett innan licenshavaren licensierades.

Rådgivaren har uppgett att det inträffade delvis berodde på slarv och delvis på en missuppfattning av uppgifter som lämnats av företagets compliance-funktion. Nämnden anför dock att handlingar i ärendet visar att licenshavaren under sin tid som licensierad överträtt enmånadsregeln vid fyra tillfällen.

Swedsecs Disciplinnämnd meddelar rådgivaren en varning.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd Swedsec Licensiering AB, 070-496 73 98, katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.