Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

12 januari 2010

Rådgivare varnas av Swedsecs disciplinnämnd

Swedsecs disciplinnämnd har varnat en privatrådgivare för att själv ha undertecknat dokument med kunders namn.

Swedsecs disciplinnämnd har den 13 januari 2010 varnat en licenshavare som arbetade som rådgivare i ett företag anslutet till SwedSec. Vid tre tillfällen har rådgivaren själv undertecknat olika dokument med kunders namn. Två av tillfällena gäller samma kund. Rådgivaren har uppgivit att han haft tillåtelse från kunden att skriva under dels ett depåavtal, dels en order.

I det tredje fallet rörde det sig om dokumentation av kundinformation. Rådgivaren har uppgett att det var en mall som skulle sändas till den aktuella kunden för underskrift.

Om en person undertecknar en handling med någon annans namn efter samtycke är det inte fråga om urkundsförfalskning. Agerandet strider dock klart mot god ordning och bör inte få förekomma inom ramen för den licensierade verksamheten. Om namnteckningen inte skrivits av kunden själv, kan värdepappersinstitutets möjlighet att i efterhand visa att en affär skett efter kundens önskemål kraftigt försvåras. Rådgivarens handlande var därför oacceptabelt.

Inte heller i det tredje fallet – vare sig detta kan anses falla inom det straffbara området eller inte – finns det någon ursäkt för rådgivarens förfarande.

Disciplinnämnden beslutade att tilldela rådgivaren en varning.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56260715, 070-4967398, katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.