Till översikten

Sverige och Norge ingår samarbetsavtal

SwedSec, som licensierar anställda på den svenska värdepappersmarknaden, och Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere (AFR), som auktoriserar finansiella rådgivare i Norge, har ingått ett samarbetsavtal. Avtalet syftar bl.a. till att ömsesidigt godkänna varandras licensieringstester för rådgivare.

Avsikten är att medarbetare som genomfört godkänt licensieringstest för rådgivare i Sverige framöver ska kunna erhålla licens i Norge och tvärtom. För att bli licensierad krävs dock att personen uppfyller vissa ytterligare krav i respektive land.

– Samarbetet främjar rörligheten för rådgivare mellan länderna och flera av de stora finansiella företagen har gränsöverskridande verksamhet. Det känns som ett steg helt i rätt riktning, säger SwedSecs VD Katarina Lidén.

SwedSec har över 21 000 licenshavare och 185 anslutna företag. AFR har cirka 6 600 auktoriserade rådgivare och 134 anslutna företag.

– Avtalet ger AFR-auktorisationen i Norge ett högre värde för den enskilde rådgivaren och de anslutna företagen som bedriver finansiell rådgivning i båda länderna, säger Siv Seglem, VD för AFR.

SwedSec_AFR_grupp_450.jpg
Klas Danielsson, styrelseordförande för SwedSec, Siv Seglem, VD för AFR, Katarina Lidén, VD för SwedSec, Marit Åstvedt, styrelseordförande för AFR. Fotograf: Rikard Westman (www.elvisphoto.com).

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD SwedSec, telefon: 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Siv Seglem, VD AFR, telefon: +47 23 28 44 50, eller siv.seglem@autorisasjonsordningen.no

Relaterade länkar:
Samarbete med CISI

Prenumerera på SwedSecs nyheter via sidfoten nedan.