Till översikten
Nyheter

27 april 2016

Swedsec 15 år

I april är det 15 år sedan de första licensieringstesten genomfördes och de första anställda på den svenska finansmarknaden SwedSec-licensierades. I april 2001 hölls tre testtillfällen i Stockholm, där totalt 38 personer genomförde licensieringstest för värdepappersmarknaden – då Swedsecs enda licensieringstest.

Swedsec bildades av Svenska Fondhandlareföreningen, vilket är branschorganet för företag som står under Finansinspektionens tillsyn och är aktiva på värdepappersmarknaden. Swedsecs vision är att förtroendet för finansmarknaden ska vara högt och arbetar därför för höga kunskaper och regelefterlevnad hos anställda på finansmarknaden.

När Swedsec startade sin verksamhet med självreglering under 2001 var målet att 5 000 verksamma på finansmarknaden skulle licensiera sig.

Efter diskussioner med branschrepresentanter och anslutna företag vidgades kretsen som behövde licens för att kunna vara verksamma på finansmarknaden. Detta resulterade i att Swedsec 2012 inledde arbetet med att tillhandahålla yrkesanpassade licensieringstester.

2013 lanserades licensieringstest för rådgivare, samtidigt som det var sista året man kunde genomföra licensieringstest för värdepappersmarknaden. 2014 introducerades licensieringstest för specialister respektive ledning och kontrollfunktioner. Under 2015 bokades ca 3 000 licensieringstester av testtagare, som genomförde testerna på sex olika orter i Sverige. Antalet orter där man kan genomföra Swedsecs licensieringstester kommer att öka i samband med lanseringen av licensieringstest för bolån i augusti 2016.

I dag är nästan 180 företag anslutna till Swedsec och drygt 22 000 av deras anställda är aktiva licenshavare.

Det ökade antalet anslutna företag och licenshavare har även medfört att antalet disciplinärenden har blivit mer omfattande. Hittills har Swedsec behandlat över 220 disciplinärenden och Swedsecs disciplinnämnd har meddelat beslut i drygt 150 ärenden. Statistik över disciplinpåföljder finns här.

Genom åren har Swedsec också arrangerat seminarier om aktuella ämnen kopplade till finansmarknaden. Du kan se filmer från några av dessa här.

15-årsjubileet kommer att uppmärksammas på olika sätt under året.

Läs om seminariet där Swedsecs första 15 år firades.

Du kan prenumerera på Swedsecs nyhetsbrev och pressmeddelanden via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.