Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

8 juli 2019

Swedsec återkallar bolånehandläggares licens

Bolånehandläggaren har inte överlämnat dokument som avvek markant från andra handlingar i två kreditärenden vilket lett till att bolåneansökningar beviljats på felaktiga grunder.

Handläggaren tog emot en mängd olika och motsägelsefulla versioner av bland annat lönespecifikationer, arbetsgivarintyg och bostadsöverlåtelseavtal. Han reagerade dock inte på detta utan la endast fram några av handlingarna till beslutsfattaren som i och med det fattade beslut på felaktiga grunder. Vid en korrekt hantering borde avvikelserna ha upptäckts och lett till misstankar om dokumenten var riktiga. Några av dokumenten som innehöll kunders personuppgifter e-postade handläggaren dessutom till sitt privata e-postkonto. Agerandet strider mot företagets interna regler vilka har sin grund i lag.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att handläggaren har haft graverande brister i sin hantering av kreditärendena. Genom agerandet har företaget riskerat att utnyttjas för penningtvätt och utsättas för annan brottslighet. Detta riskerar även att skada förtroendet för företaget och finansmarknaden. Överträdelserna är så allvarliga att handläggaren inte anses lämplig som licenshavare. Därför återkallas handläggarens licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Du kan prenumerera på våra nyheter via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.