Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

26 oktober 2017

Swedsec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren har använt ett kunskapsövertag och privat köpt ett stort antal aktier innan allmänheten fick information.

Företagsrådgivaren var kundansvarig för ett bolag. Han har förvärvat ett stort antal aktier i ett annat bolag, som då förhandlade om att köpa det bolag han var kundansvarig för. Rådgivaren har genom sitt arbete haft betydande kunskap om de båda bolagen och information om den uppskattade storleken på köpeskillingen. Genom att genomföra egna aktieaffärer innan allmänheten fått information om ett köpeavtal mellan bolagen, får rådgivaren anses ha satt sina privata intressen före andra kunders intressen. Eftersom rådgivaren inte frågat sin närmaste chef eller compliance officer om hur han skulle agera har han försatt sig själv och företaget i en situation som hade kunnat skada förtroendet för företaget.

Senare ansökte den tidigare ägaren för det sålda bolaget tillika kund i företaget om ett lån. Rådgivaren deltog i kreditdelegationen och i beslut om ett privat låneupplägg. Rådgivaren och kunden har haft en så nära kontakt att rådgivarens opartiskhet kunde ifrågasättas. Agerandet att delta i handläggningen av kundens låneärende stod därmed i strid med företagets regler om jäv samt mot god kreditkultur.

Swedsecs disciplinnämnd ser allvarligt på företagsrådgivarens agerande och anser att hans licens bör återkallas. Med hänsyn till omständigheterna tidsbegränsas återkallelsen till utgången av april 2018.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.