Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

18 februari 2019

Swedsec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren har gjort otillåtna sökningar i företagets system, hanterat ärenden för närstående och registrerat sig själv som god man för en myndig anhörig.

Under ett års tid har företagsrådgivaren använt sin behörighet i företagets system för att utföra ett stort antal slagningar på närstående och andra kunder. Han behövde inte uppgifterna för sitt arbete. Företagsrådgivaren har även hanterat ärenden för närstående, han har bokat bort en avgift för dottern och handlagt kundkännedomsfrågor för henne som kund. Dessutom har han registrerat sig själv som god man för dottern, som var myndig, i syfte att genomföra transaktioner åt henne.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att rådgivaren har brutit mot lag och företagets interna regler genom att göra slagningar och hantera ärenden för närstående. Att registrera sig själv som god man för dottern står dessutom i strid med de grundläggande krav på att hålla sig till sanningen som måste ställas på en licenshavare. Disciplinnämnden anser att överträdelserna, som har varit av stor omfattning och skett under lång tid, riskerar att skada förtroendet för företaget och värdepappersmarknaden. Företagsrådgivarens överträdelser är av så allvarlig art att han är olämplig att vara licenshavare och därför återkallas hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.