Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

20 december 2016

Swedsec återkallar företagsrådgivares licens

Företagsrådgivaren betalade ut ett bolån med betydligt högre belåningsgrad än vad som var fastställt i kreditbeslutet. Han påstod att han hade upprättat ett nytt kreditbeslut. I själva verket hade han undertecknat en kontrollblankett med en kollegas underskrift och stämpel för att dölja sitt agerande.

Företagsrådgivaren betalade ut ett bolån till ett bolag för en viss belåningsgrad. Vid en dualitetskontroll visade det sig att belåningsgraden blivit betydligt högre än kreditbeslutet medgav, då priset på bostaden sjunkit. Rådgivaren var därför skyldig att se till att en ny kreditpromemoria upprättades och att ett nytt kreditbeslut fattades. Kontrollanten uppmanade rådgivaren vid upprepade tillfällen att åtgärda detta. Rådgivaren påstod osant att han hade gjort det. Vid en granskning visade det sig att han istället velat dölja agerandet genom att underteckna en kontrollblankett med kollegans namnteckning och stämpel.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att med hänsyn till bestämmelser i lagen om bank- och finansieringsrörelse och Finansinspektionens allmänna råd (FFFS 2004:6) samt företagets kreditpolicy och uppförandekod har rådgivaren allvarligt brustit i sitt arbete. Disciplinnämnden återkallar därför rådgivarens licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD, Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.