Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

16 augusti 2021

Swedsec återkallar kundrådgivares licens

Kundrådgivaren har bland annat tagit emot och genomfört ett flertal ärenden utan att kontrollera uppdragsgivares identitet.

Kundrådgivaren tog emot och hanterade ett stort antal kundärenden som kommit in via hans egen e-post eller telefon. Det handlade bl.a. om upplägg och genomförande av utlandsbetalningar och andra transaktioner som kundrådgivaren hanterat utan att på föreskrivet sätt kontrollera identiteten hos uppdragsgivarna. Han har också utfört uppdrag för närstående och gjort obehöriga sökningar i företagets interna system.

Swedsecs disciplinnämnd ser mycket allvarligt på överträdelserna, som skett i flera avseenden och upprepade gånger. Reglerna om noggrann kontroll av kunders identitet är centrala och av stor betydelse för hantering av kunduppdrag och för att inte kunder eller finansiella företag ska utnyttjas för brottslighet. Kundrådgivaren har agerat på ett sätt som står i uppenbar strid med penningtvättslagen och han har utsatt företaget för risk att utnyttjas för penningtvätt eller annan kriminell verksamhet. Enligt disciplinnämnden verkar kundrådgivaren sakna kunskap om det regelverk som licenshavare omfattas av och inte heller inse allvaret i sitt agerande. Sammantaget gör disciplinnämnden bedömningen att kundrådgivaren inte är lämplig som licenshavare och återkallar därför hans licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Teresa Isele, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller teresa@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.