Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

15 februari 2018

Swedsec återkallar kundtjänstrådgivares licens

Rådgivaren har vid upprepade tillfällen hanterat egna och närståendes ärenden och vid ett stort antal tillfällen för privat bruk använt sitt företagskort m.m.

Rådgivaren har i sin tjänst upprepade gånger hanterat egna och närståendes ärenden. Han har bl.a. öppnat och avslutat konton åt sig själv samt för sina föräldrar. För föräldrarnas räkning har han även lagt på och tagit bort olika tjänster kopplade till kontona. Vidare har han låtit närstående avgiftsfritt få tillgång till ett kort. Rådgivaren har dessutom vid ett stort antal tillfällen använt sitt företagskort för privat bruk. Utöver detta har rådgivaren vid ett flertal tillfällen brutit mot reglerna om anställdas egna värdepappersaffärer exempelvis den s.k. enmånadsregeln.

Swedsecs disciplinnämnd anser att rådgivarens agerande är oacceptabelt och att han allvarligt brustit i sitt arbete. De upprepade regelbrotten visar på avsaknad av respekt för eller bristande förståelse för regelverket. Rådgivaren har därmed visat sig olämplig som licenshavare och hans licens ska därför återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.