Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

2 juli 2018

Swedsec återkallar licens efter grov ekonomisk brottslighet

Licenshavaren har dömts för bland annat otillbörlig marknadspåverkan och svindleri.

Efter att ha tagit del av en hovrättsdom, har Swedsec på eget initiativ inlett ett disciplinärende avseende licenshavaren.

Licenshavaren har dömts för otillbörlig marknadspåverkan, svindleri och medhjälp till trolöshet mot huvudman. De ekonomiska brotten har skett utanför tjänsten.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att det är fråga om upprepad grov ekonomisk brottslighet, som till sin karaktär är mycket förtroendeskadlig. Trots att vissa av brotten begåtts för flera år sedan, är brottsligheten så allvarlig att licenshavaren anses olämplig som licenshavare.

Disciplinnämnden återkallar därför licenshavarens licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

 

Prenumerera på våra pressmeddelanden >>

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.