Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

8 juni 2015

Swedsec återkallar licens för företagsrådgivare

Den SwedSec-licensierade företagsrådgivaren hade vid ett stort antal tillfällen utbetalat och förlängt företagskrediter utan att behörigt kreditbeslut hade fattats. I sex av dessa fall var krediterna av den digniteten att de krävt beslut av behörig kreditkommitté. Krediterna var i storleken 200 000 – 1000 000 kr. Vidare hade bl.a. krediter i flera fall utbetalats utan att säkerheter tagits in.

Dessutom hade företagsrådgivaren vid registrering av ärenden upprepade gånger angett protokollsnummer från kreditkommittéprotokoll som inte rörde de aktuella krediterna. På så vis har han försökt dölja sina regelöverträdelser.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att företagsrådgivaren allvarligt brustit i sin tjänsteutövning. Nämnden anser att han har utsatt sin arbetsgivare för kreditrisker och visat bristande respekt för företagets regler. Disciplinnämnden återkallar företagsrådgivarens licens.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här.

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, vd, 08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.