Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

8 maj 2019

Swedsec återkallar licens för kundrådgivare

Kundrådgivaren har obehörigen skapat mobila Bank-ID, gjort otillåtna slagningar i företagets system och bedrivit finansiell verksamhet vid sidan om sin anställning.

Rådgivaren har gjort otillåtna slagningar på kunder för att obehörigen kunna skapa mobila Bank-ID för flera av dem. Dessa mobila Bank-ID har han sedan installerat på sina egna mobila enheter. Vid sidan om anställningen har han dessutom, utan att anmäla detta till sin arbetsgivare, bedrivit finansiell verksamhet genom en enskild firma.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att åtgärderna att lägga upp mobila banktjänster på egna mobilenheter har varit uppenbart otillåtna och nämnden ser mycket allvarligt på rådgivarens agerande. Rådgivarens näringsverksamhet inom det finansiella området har utgjort en sådan bisyssla som krävt företagets godkännande. Eftersom han inte anmält bisysslan kunde inte företaget bedöma om den var lämplig. Rådgivaren har även brutit mot reglerna om sekretess genom att han gjort otillåtna slagningar på kunder. Nämnden anser att rådgivaren allvarligt brustit i sitt arbete och att agerandet riskerar att skada förtroendet för företaget och värdepappersmarknaden. Därför återkallas licensen.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

Du kan prenumerera på Swedsecs nyheter via sidfoten nedan.

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.