Till översikten
Pressmeddelanden | Nyheter

6 februari 2019

Swedsec återkallar licens för Private Banking-rådgivare

Private Banking-medarbetarens dokumentation av investeringsrådgivning har i ett betydande antal fall uppvisat brister och viss rådgivning har inte dokumenterats alls.

Under några års tid har rådgivaren i ett stort antal kundärenden haft brister i sin dokumentation avseende investeringsrådgivning. I vissa fall har hon helt underlåtit att dokumentera. I ett kundärende har hon även brustit i själva rådgivningen och företaget har dessutom fått kundklagomål om felaktig avyttring av fondandelar och utebliven placering. Genom agerandet har rådgivaren överträtt företagets interna regler som bland annat grundar sig på lag. Hon har även brutit mot företagets regler om omsorgsplikt.

Swedsecs disciplinnämnd konstaterar att det är av stor vikt att reglerna om dokumentation följs, eftersom dessa utgör en central del av kundskyddet. Det har varit fråga om upprepade överträdelser av reglerna och avsett investeringsrådgivning till betydande belopp. Företaget och kunderna har därmed utsatts för inte oväsentliga risker. Disciplinnämnden anser att Private Banking-rådgivaren allvarligt brustit i sitt arbete och att överträdelserna är så graverande att hennes licens återkallas.

Disciplinnämndens hela beslut i anonymiserad form finns att läsa här >>

För ytterligare information kontakta:
Katarina Lidén, VD Swedsec Licensiering AB
08-56 26 07 15 eller katarina@swedsec.se

This site is registered on wpml.org as a development site. Switch to a production site key to remove this banner.